Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zawodów

 

 

REGULAMIN

 

ZAWODÓW SPORTOWYCH KOŁA PZW NR 72 ZAMET

 

 

 

CEL:

 

Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego nie tylko wśród dzieci i młodzieży jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą.

 

Krzewienia kultury fizycznej i współzawodnictwa sportowego.

 

Kształtowanie postaw sportowca  oraz ochrony środowiska.

 

Propagowanie dbałości o środowisko naturalne.

 

 

 

W Kole PZW nr 72 ZAMET organizowane są zawody:

 

·  O mistrzostwo koła;

 

·  O tytuł Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku;

 

·  Otwarte zawody dla dzieci i młodzieży;

 

·  Zawody towarzyskie.

 

 

 

MISTRZOSTWA KOŁA

 

 

 

1.    Mistrzostwa koła odbędą się w kategoriach:

 

·   seniorzy - powyżej 25 lat;

 

·   kobiety - powyżej 18 lat;

 

·   U25 - 21-25 lat;

 

·   U20 - 16-20 lat;

 

·   U15 - do 15 lat.

 

 

 

2.    Zarząd koła ma prawo wyboru sędziego głównego na zawody mistrzowskie               

 

i towarzyskie. Sędziego należy powiadomić na 14 dni przed zawodami przesyłając   mu również delegację i opis dojazdu do miejsca zawodów. Koszty związane                                 z sędziowaniem pokrywa organizator zawodów.

 

3.    W zawodach o mistrzostwo koła sędzią głównym musi być osoba z ważnymi   uprawnieniami.

 

W przypadku sędziowania zawodów mistrzowskich przez osobę nieuprawnioną, mistrz koła nie zostanie dopuszczony do mistrzostw Okręgu. Niedopuszczalne           są przypadki jednoczesnego startu w zawodach i sędziowania.

 

 

 

4.    Zarząd koła ma obowiązek przesłania do OKS kopii protokołów z zawodów:

 

·      O mistrzostwo koła;

 

·      Z okazji „Dnia Dziecka”;

 

·      O tytuł Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku;

 

·      Otwarte zawody dla dzieci i młodzieży;

 

·      Zawody towarzyskie.

 

 

 

5.    W kole dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze.

 

 

 

6.    Czas trwania zawodów   4 h.

 

 

 

7.    Warunkiem dopuszczenia mistrza koła (i innych uprawnionych do startu)

 

do mistrzostw okręgu jest dostarczenie, do biura ZO, protokołów z rozegranych zawodów mistrzowskich oraz dokonanie, w kasie Biura ZO opłaty startowej.       Opłaty należy dokonać i protokoły należy dostarczyć najpóźniej na 14 dni przed datą mistrzostw Okręgu. Brak protokołu lub opłaty startowej będzie skutkował                        nie dopuszczeniem zawodników do startu w mistrzostwach okręgu.

 

 

 

W przypadku gdy mistrz koła nie ma możliwości startu w mistrzostwach okręgu (pisemna rezygnacja) prawo startu ma zawodnik, który zajął 2 miejsce. Gdy i on nie może wystartować prawo startu nabywa zawodnik, który zajął miejsce 3.                            W przypadku gdy żaden z zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w mistrzostwach koła nie ma możliwości wystartowania, koło nie będzie reprezentowane w mistrzostwach okręgu.

 

 

 

8.    Zawodników do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział          w zawodach, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

 

 

 

9.    Zawodnicy startujący w zawodach okręgowych będą mieli opłacone startowe, zanęty i koszty przejazdu .Natomiast w zawodach rejonowych i towarzyskich seniorom opłacana będzie tylko opłata startowa . Młodzieży startowe, zanęty i koszty przejazdu zarówno w zawodach rejonowych i okręgowych.

 

 

 

10.    Wpłat na wszystkie zawody okręgowe należy dokonywać minimum na 14 dni przed zawodami.

 

 

 

ZAWODY O TYTUŁ NAJWSZECHSTRONNIEJSZEGO WĘDKARZA ROKU

 

 

 

 

 

11.    Zawody o Tytuł Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku zostaną rozegrane          w trzech turach i trzech terminach:

 

·   Zawody spławikowe – zestaw skrócony bat, tyczka;

 

·   Zawody spławikowe – odległościowa , bolonka;

 

·   Zawody gruntowe.

 

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET oraz członkowie innych kół posiadający aktualna składkę licencyjną.

 

 

                            Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

 


 

 

 

OTWARTE ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

 

 

12.     Koło zorganizuje następujące zawody dla dzieci i młodzieży:

 

 

 

·   Halowe Mistrzostwa Rzutowe Młodzieży;                                                 

 

·   Zawody Spławikowe Puchar Prezesa;                                                        

 

·   Zawody Spławikowe Dzień Dziecka;                                             

 

·   Zawody Spławikowe  wyjazdowe;                                                             

 

·   Zawody Spławikowe  Szkółki Wędkarskiej im.  A. Rogulskiego;             

 

·   Zawody Spławikowe wraz z Opiekunami;                                                 

 

·   Zawody Spławikowe  „Zakończenie Wakacji”;                                         

 

·  Zawody Spławikowe  o Puchar Opiekunów Młodzieży.                            

 

 

 

13.    Halowe Mistrzostwa Rzutowe Młodzieży   zostaną rozegrane w Sali sportowej.

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET do lat 18 ( liczone rocznikiem).

 

14.    Zawody Spławikowe Puchar Prezesa, Zawody Spławikowe Dzień Dziecka, Zawody Spławikowe  „Zakończenie Wakacji”, Zawody Spławikowe  Szkółki Wędkarskiej im.  A. Rogulskiego   oraz  Zawody Spławikowe  o Puchar Opiekunów Młodzieży.

 

 

 

Zawody otwarte dla zrzeszonej i niezrzeszonej młodzieży i dzieci do lat 16

 

 ( liczone rocznikiem).

 

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

 

15.    Zawody Spławikowe  wyjazdowe.

 

 

 

W celu zorganizowania ubezpieczenia obowiązuje 14 dniowe zgłoszenie                    dla uczestników do udziału.

 

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

 

16.    Zawody Spławikowe wraz z Opiekunami. 

 

 

 

Zawodnik oraz opiekun wędkują w ramach jednego stanowiska, wrzucając ryby    do jednej siatki.

 

Opiekun – to członek rodziny. W przypadku braku takiej możliwości Opiekun Młodzieży w Kole wyznaczy opiekunów spośród członków koła.

 

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

 

ZAWODY TOWARZYSKIE

 

 

 

17.    Koło organizuje następujące zawody towarzyskie:

 

·      Zawody podlodowe;          

 

·      Zawody Spartakiada Dzielnic;

 

·      Zawody Puchar PREZESA (Święto Koła);

 

·      Zawody Nocne;              

 

·      Zawody Spławikowe Aktywu Koła.    

 

 

 

18.    Zawody podlodowe.   

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET  oraz członkowie innych kół posiadający aktualna składkę licencyjną.

 

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

 

   

 

19.    Zawody spławikowe „Spartakiada Dzielnic”.

 

 

 

Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego Dzielnic Miasta Tarnowskie Góry. Organizator - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają wyznaczeni przedstawiciele dzielnic jako trzyosobowe drużyny.  

 

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

 

 

 

 

 

20.    Zawody o  Puchar PREZESA (Święto Koła).

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET, członkowie innych kół posiadający aktualna składkę licencyjną oraz zaproszeni Goście.

 

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

 

 

 

21.    Zawody Nocne.      

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET, członkowie innych kół posiadający aktualna składkę licencyjną oraz zaproszeni Goście.

 

Czas trwania  zawodów trwa 12 h ( 19.00 – 7.00).

 

       

 

22.    Zawody  Spławikowe Aktywu Koła.    

 

 

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Aktywu Koła oraz zaproszeni  Goście.

 

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

 

 regulamin_zawodow_sportowych_2021.docx