REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH cz. OPISOWA

Powiadom znajomego:

 

REGULAMIN

SPORTOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH   KOŁA PZW NR 72 ZAMET

CZĘŚĆ OPISOWA

 

W Kole PZW nr 72 ZAMET organizowane są zawody:

·        O mistrzostwo koła;

  • GP o tytuł Wędkarza Roku Koła PZW nr 72 ZAMET 
  • Otwarte zawody dla dzieci i młodzieży;
  • Zawody towarzyskie.

 

ZASADY OGÓLNE

1.Zarząd koła ma obowiązek przesłania do OKS kopii protokołów w terminie do 14 dni po zakończeniu zawodów:

2.    Zawodników do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

 3.    Zawodnicy startujący w zawodach okręgowych mistrzostwach będą mieli opłacone startowe, zanęty i koszty przejazdu . Natomiast w zawodach rejonowych i towarzyskich seniorom opłacana będzie tylko opłata startowa . Młodzieży startowe, zanęty i koszty przejazdu zarówno w zawodach rejonowych i okręgowych.

4.Wpłat na wszystkie zawody okręgowe należy dokonywać minimum na 14 dni przed zawodami lub zgodnie z komunikatem.

 

MISTRZOSTWA KOŁA

 

1.    Mistrzostwa koła odbędą się w kategoriach wiekowych oraz spławikowe , spinningowe, feederowe:

·  seniorzy - powyżej 25 lat;

·  kobiety - powyżej 18 lat;

·  U25 - 21-25 lat;

·  U20 - 16-20 lat;

·  U15 - do 15 lat.

2.    W kole dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w dwóch turach.

3. Prawo startu maja członkowie koła PZW nr 72 ZAMET, którzy opłacili składkę członkowską oraz składkę na zagospodarowanie i ochronę wód (Okręg PZW w Katowicach)

4.    W zawodach o mistrzostwo koła sędzią głównym musi być osoba z ważnymi   uprawnieniami. W przypadku sędziowania zawodów mistrzowskich przez osobę nieuprawnioną, mistrz koła nie zostanie dopuszczony do mistrzostw Okręgu. Niedopuszczalne są przypadki jednoczesnego startu w zawodach i sędziowania.

4.    Zarząd koła ma prawo wyboru sędziego głównego na zawody mistrzowskie              

i towarzyskie. Sędziego należy powiadomić na 14 dni przed zawodami przesyłając   mu również delegację i opis dojazdu do miejsca zawodów. Koszty związane                                 z sędziowaniem pokrywa organizator zawodów.

5.Warunkiem dopuszczenia mistrza koła (i innych uprawnionych do startu)

do mistrzostw okręgu jest dostarczenie, do biura ZO, protokołów z rozegranych zawodów mistrzowskich oraz dokonanie, w kasie Biura ZO opłaty startowej. Opłaty należy dokonać i protokoły należy dostarczyć najpóźniej na 14 dni przed datą mistrzostw Okręgu. Brak protokołu lub opłaty startowej będzie skutkował nie dopuszczeniem zawodników do startu w mistrzostwach okręgu.

W przypadku gdy mistrz koła nie ma możliwości startu w mistrzostwach okręgu (pisemna rezygnacja) prawo startu ma zawodnik, który zajął 2 miejsce. Gdy i on nie może wystartować prawo startu nabywa zawodnik, który zajął miejsce 3. W przypadku gdy żaden z zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w mistrzostwach koła nie ma możliwości wystartowania, koło nie będzie reprezentowane w mistrzostwach okręgu.

 

ZAWODY O TYTUŁ   WĘDKARZA ROKU

 11.     Zawody o Tytuł   Wędkarza Roku zostaną rozegrane w trzech terminach:

·  Zawody spławikowe – zestaw skrócony bat, tyczka;

·  Zawody spławikowe – odległościowa , bolonka;

·  zawody z łodzi.

 Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET z opłaconą składką członkowska łowiska specjalnego nr 813 Zalew Pniowiec na 2024 rok.

Czas trwania zawodów trwa 4 h. Zawody rozgrywane są w kategorii „OPEN”

OTWARTE ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

12.      Koło zorganizuje następujące zawody dla dzieci i młodzieży:

·           Halowe Mistrzostwa Rzutowe Młodzieży;                                                         

·           Zawody Spławikowe Puchar Prezesa;

·       Zawody Spławikowe Witajcie Wakacje                                                             

·           Zawody Spławikowe Dzień Dziecka;                                     

·           Zawody Spławikowe  wyjazdowe;                                                                      

·           Zawody Spławikowe  Szkółki Wędkarskiej im.  A. Rogulskiego;                              

·           Zawody Spławikowe wraz z Opiekunami Zakończenie wakacji;                                                 

·          Zawody Spławikowe  o Puchar Opiekunów Młodzieży.                                          

13.     Halowe Mistrzostwa Rzutowe Młodzieży   zostaną rozegrane w Sali sportowej.

 Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET do lat 18 ( liczone rocznikiem).

14.     Zawody Spławikowe Puchar Prezesa, Zawody Spławikowe Dzień Dziecka, Zawody Spławikowe Witajcie Wakacje  , Zawody Spławikowe  „Zakończenie Wakacji”, Zawody Spławikowe  Szkółki Wędkarskiej im.  A. Rogulskiego   oraz  Zawody Spławikowe  o Puchar Opiekunów Młodzieży.

 

Zawody otwarte dla zrzeszonej i niezrzeszonej młodzieży i dzieci do lat 16 (liczone rocznikiem). Zawody organizowane będą w 2 kategoriach wiekowych: do 11 lat oraz do 16 lat.

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

Prowadzona będzie klasyfikacja roczna z powyższych zawodów. Do klasyfikacji brane będą 4 z 5 najlepszych tur. Dla zwycięzcy klasyfikacji rocznej przewidziany jest tytuł Najlepszego Wędkarza Roku do lat 16 Koła PZW nr 72 Zamet. Dla pierwszej trójki klasyfikacji rocznej przewidziane są puchary oraz nagrody.

 15.     Zawody Spławikowe  wyjazdowe.

 W celu zorganizowania ubezpieczenia obowiązuje 14 dniowe zgłoszenie dla uczestników do udziału. Zawody otwarte dla młodzieży zrzeszonej w  Kole PZW nr 72 Zamet do lat 16.  

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

16.     Zawody Spławikowe wraz z Opiekunami. 

Zawodnik oraz opiekun wędkują w ramach jednego stanowiska, wrzucając ryby do jednej siatki.

Opiekun – to członek rodziny. W przypadku braku takiej możliwości Opiekun Młodzieży w Kole wyznaczy opiekunów spośród członków koła.

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

ZAWODY TOWARZYSKIE

 17.     Koło organizuje następujące zawody towarzyskie - zawody rozgrywane są w kategorii „OPEN”:

·     Zawody podlodowe;

  • Zawody SSR

·      Zawody Spartakiada Dzielnic;

·     Zawody Puchar PREZESA (Święto Koła);

·   Zawody Memoriał Antoniego Rogulskiego;

·   Zawody Nocne;

·    Zawody Spławikowe Aktywu Koła.

·    Zawody spławikowe z łodzi

.18.     Zawody podlodowe.

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET.

Czas trwania  zawodów trwa 3 h.

 19.     Zawody spławikowe „Spartakiada Dzielnic”.

 Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego Dzielnic Miasta Tarnowskie Góry. Organizator - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

Prawo udziału w tych zawodach mają wyznaczeni przedstawiciele dzielnic jako trzyosobowe drużyny w klasyfikacji drużynowej. 

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

20.     Zawody o  Puchar PREZESA (Święto Koła).

 

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET oraz zaproszeni Goście.

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

 21.     Zawody Nocne.      

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET, członkowie innych kół posiadający aktualna składkę licencyjną oraz zaproszeni Goście.

Czas trwania  zawodów  co najmniej   12 h.

       

22.     Zawody  Spławikowe Aktywu Koła.    

 Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Aktywu Koła oraz zaproszeni  Goście.

Czas trwania  zawodów trwa 4 h.

23.     Zawody spławikowe z łodzi.

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie Koła PZW nr 72 ZAMET oraz zaproszeni Goście.

Czas trwania  zawodów trwa 4 h

24.     Zawody Memoriał Antoniego Rogulskiego;

Prawo udziału w tych zawodach mają członkowie  PZW   oraz zaproszeni Goście.

Czas trwania  zawodów trwa 4 h

 

 

 

 

 

 

Menu